برای تازه شدن دیرنیست×شیمی 3×

پیش گویی جهت انجام واکنش های شیمیایی

 

دسته بندی واکنش ها بر اساس S*∆H∆:

S>0∆ عامل مساعد                H<0∆ عامل مساعد

1- واکنش هایی که در آن:

H<0∆ عامل مساعد در پیشرفت خود بخودی واکنش

S>0∆ عامل مساعد در پیشرفت خود بخودی واکنش

واکنش کاملا به صورت خودبخودی است.

 

2- واکنش هایی که در آن:

H>0∆ گرماگیر.عامل نا مساعد.

S<0∆  کاهش بی نظمی. نامساعد.

واکنش اصلا به صورت خودبخودی انجام نمی شود.

 

3- واکنش هایی که در آن:

H<0∆ گرماده.عامل مساعد.

S<0∆ کاهش بی نظمی.نا مساعد.

 

4- واکنش هایی که در آن:

H>0∆ گرماگیر. عامل نامساعد.

S>0∆ افزایش بی نظمی عامل مساعد.

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 13:14  توسط مهدیه  | 

ترکیب های نامحلول (رسوب)

 

۱- تمام سولفید ها نامحلول هستند.به جز سولفید فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی و آمونیوم سولفید.

2- تمام فسفات ها نا محلول هستند.به جز فسفات فلزهای قلیاییو آمونیوم فسفات.

3- تمام کربنات ها نا محلول هستند.به جز کربنات فلزهای قلیایی و آمونیوم کربنات.

4- تمام بازها یا هیدروکسیدها نامحلول هستند.به جز هیدروکسید فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی.از Ca به پایین و آمونیوم هیدروکسید.

5- تمام اکسیدها نا محلول هستند.به جز اکسیدفلزهای قلیایی و قلیایی خاکی از Ca به پایین.

۶- در میان هالیده های نقره فقط نقره فلوئورید محلول است.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:30  توسط مهدیه  | 

ترکیب های محلول

 

موارد زیر کلا جز ترکیب های محلول هستند:

1- ترکیبهای آمونیوم و کاتیون های فلزهای قلیایی در آب محلول هستند.

2- نیترات ها ، کلرات ها ، استات ها محلول هستند.(به جز مس استات که کم محلول است)

3- تمامی فلوئوریدها به جز فلوئوریدهای کلسیم،سرب،باریم و منیزیم محلول هستند.(کسیم)

4- تمام کلریدها و برمید ها و یدیدها به جز کلریدها و برمید ها و یدیدهای سرب،مس،جیوه،نقره(سم جن)

۵- تمام سولفات ها محلول هستند به جز سولفات های باریم،سرب،کلسیم،جیوه،استرانسیم.(بس کجا) سولفات های باریم و سرب(بس)نامحلول هستند و سولفات های کلسیم،جیوه و استرانسیم(کجا) کم محلول هستند.

 

6- تمامی اسید ها محلول هستند.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:23  توسط مهدیه  | 

آشنایی با ترکیب های محلول و نا محلول

مواد به دو دسته تقسیم می شوند :

1-خالص که خود شامل دو دسته ی جداگانه می باشد:

الف) عنصر: Fe(s) , H2 (g) , C(s) , Br2 (l) , Hg    

ب) ترکیبCaBr2 ,H2O , NH3 , HCl

2-ناخالص که شامل دو دسته ی جداگانه می شود:

همگن (محلول): آب نمک ،هوا ، آلیاژ، (مخلوطی از چند فلز)،چای.

{همگی دارای یک فاز هستند.}

ناهمگن (غیریکنواخت):خاک و براده ی آهن ، آب و روغن، آب و شکر و یخ و گوگرد.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:20  توسط مهدیه  | 

زنگ تفریح.هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 یه روز یه فیزیکدان، یه زیست شناس و یه شیمی دان که شنا بلد نبودن برای اولین بار میرن به اقیانوس.

فیزیک دان میگه: "من میخوام درباره فیزیک امواج تحقیق کنم." و میپره تو آب و دیگه برنمی گرده.
زیست شناس میگه: " من میرم درباره گیاهان کف اقیانوس تحقیق کنم." و اونم به سرنوشت فیزیک دان دچار میشه.
شیمی دان چند ساعتی منتظر میشه و بعد توی دفترچه گزارشش مینویسه: " 1- آب دریا فیزیکدان ها و زیست شناس ها را در خود حل می کند. ...تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 
 
کدامیک از موارد ذیل در تتراکلرید کربن حل نمی شوند؟
الف) خرس سفید
ب) خرس قهوه ای
ج) خرس سیاه
د) همه موارد
- خب معلومه، خرس سفید. چون قطبیه تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

می دونی فرق اشپز با شیمیدان چیه؟!

شیمیدان هیچ وقت نمی تونه قاشقشو لیس بزنه!!! تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 
+ نوشته شده در  جمعه سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:33  توسط مهدیه  | 

آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی

مصادیق افزایش بی نظمی در واکنش های شیمیایی:

۱- تبدیل حالت از جامد به مایع یا مایع به گاز همراه با افزایش بی نظمی است.

۲- افزایش تعداد مولهای گازی همراه با افزایش بی نظمی است.

۳-انحلال که شامل شاخه های زیر می شود :

الف) جامد در مایع =========> افزایش بی نظمی

ب) مایع در مایع    ==========> افزایش بی نظمی

ج) گاز در گاز         ==========> افزایش بی نظمی

د) گاز در مایع        ==========> کاهش بی نظمی

+ نوشته شده در  جمعه سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:4  توسط مهدیه  | 

بعضی نکته ها که خیلی میتونه کمکتون کنه...

 

۱. در قانون دوم ترمودینامیک آنتروپی به عنوان ملاکی برای توضیح خودبخودی بودن فرآیندهای طبیعی  معرفی میشود ُ نه آنتالپی.

۲.حالت های مختلف G∆ به این صورت است :

 الف ) G<0∆  واکنش خودبخودی

ب ) G>0∆    واکنش غیر خودبخودی

ج ) G=0∆  واکنش در لحظه ی تعادل

۳. واکنش های سوختن هیدروکربن ها همواره خودبخودی و انجام پذیر است و واکنش عکس آن هیچگاه رخ نمی دهد.

۴.مولکول هیدرازین است که در واکنش های تولید امونیاک در مرحله ی اول تولید و در مرحله ی دوم مصرف می شود.همچنین گاز آب مخلوطی از گازهای هیدروژن و مونو اکسید است.معمولا دانش اموزان اجزای تشکیل دهنده ی گاز آب را فراموش می کنند. 

    

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:18  توسط مهدیه  | 

استو کیومتری

مبحث استوکیومتری یکی از مباحث مهم شیمی ۳ است.

برای یادگیری بهتر این مبحث به نکته های زیر توجه کنید:

۱- در محاسبات استوکیومتری تنها تنها واحد مول قابل قبول است،بنابراین ابتدا یادگیری شیوه های تبدبل یکاهای دیگر به مول و برعکس ،اهمیت زیادی دارد.

۲- در بغضی از مسائل استوکیومتری،معادله های واکنش های شیمیایی داده نمی شود ،بنابراین ضرورت دارد دانش آموزان مبحث انواع واکش ها (مخصوصا واکنش های جابجایی دوگانه) و نیز مبحث فرمول نویسی ترکیبات یونی و موالانسی (مربوط به شیمی سال دوم) را به خوبی یاد گرفته باشد.

۳- در سوالات مربوط به روابط حجمی باید دقت کنید که در صورت سوال ذکر شده که واکنش در شرایط استاندارد (ُSTP) انجام شده است یا در شرایطی غیر از  (STP) که در این صورت حتما چگالی گاز مربوطه ذکر می شود.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 17:3  توسط مهدیه  |